PATHFx - Inloggning

Få en överlevnadsprognos inom minuter

Vi vet att behandlingen av skelettmetastaser är en utmaning. Vårt mål är att förse framförallt ortopedkirurger med ett prognostiskt beslutsstöd som underlättar beslut om indikationen av kirurgi och om ett mer hållbart inplantat är indicerat. Därmed hoppas vi att både över- och underbehandling undviks och att patientens livskvalitet maximeras för så lång tid som möjligt.

Så här fungerar PATHFx

Så här fungerar PATHFx

PATHFx validerades externt med hjälp av ett omfattande internationellt skelettmetastasregister [1] och är kapabelt att generera sannolikheter för överlevnad 1, 3, 6, 12, 18 och 24 månader efter skelettmetastaskirurgi. Patienter med kort förväntad överlevnad kan komma att kräva mindre invasiv kirurgi som t ex märgspik eller andra fixationsmetoder [2,3] samtidigt som patienter med en längre förväntad överlevnad är i behov av en mer hållbar rekonstruktion som ibland anses ställa högre krav på rehabiliteringen [4,5,6].


  1. Forsberg JA, Wedin R, Bauer H, Hansen BH, Laitinen M, Trovik CS, Keller JØ, Boland PJ, Healey JH, Extern validering av Bayesian Beräknade Verktyg för överlevnad (BETS) Modeller i patienter med kirurgiskt behandlade skelettmetastaser, BMC Cancer BMC Cancer. 2012 Okt 25, 12 (1): 493.
  2. Ward WG, Holsenbeck S, Dorey FJ, Spang J, Howe D. Metastassjukdom av lårbenet: kirurgisk behandling. Clin Orthop Relat Res. 2003, 415 (suppl): S230-S244.
  3. Weiss KR, Bhumbra R, Biau DJ, Griffin AM, Deheshi B, Wunder JS, Ferguson PC. Fixering av patologiska humerala frakturer med den cementerade plattan tekniken. J Bone Joint Surg Br. 2011, 93:1093-1097.
  4. Manoso MW, Healey JH. Metastatisk cancer till ben. I: DeVita, Hellman, och Rosenbergs Cancer: Principles & Öva för onkologi. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
  5. Steensma M, Boland PJ, Morris CD, Athanasian E, Healey JH. Endoprotesanordning behandling är tåligare för patologiska proximala lårbenet frakturer. Clin Orthop Relat Res. 2012, 470 (3): 920-926.
  6. Wedin R, Bauer HC, Wersäll P. Fel efter operation för skelett metastaser i långa ben. Clin Orthop Relat Res. 1999, 358:128-139.
×

Behöver du hjälp?

Glömt ditt password? Återställ ditt password.

Behöver du tillgång till PATHFx? Registrera dig för ett konto.